Bowls Club Tilburg

Met pijn in ons hart moeten we dit keer mededelen dat we de “Bowls Club Tilburg” 23 jaar na oprichting, nu weer gaan opheffen. Dit heeft alles te maken met het steeds verder teruglopen van het aantal leden, waardoor we de zaalhuur niet meer kunnen opbrengen, de bestuursfuncties niet meer kunnen invullen en we te weinig leden hebben om de bowlsmatten uit en op te rollen. Het opheffen van de vereniging bleek de enige oplossing.